Luis Quintela

Sagittaria, quarta expulsada de Drag Race Espanya All Stars
Julia, sisena expulsada de 'Maestros de la Costura 6'